Zaposlenici

RAVNATELJICA Jasna Peklić

STRUČNI TIM:
PEDAGOGINJA: Sonja Srebačić
PSIHOLOG: Marko Pavlović
LOGOPEDINJA:  Volija Modrić Bošnjak
ZDRAVSTVENA VODITELJICA:  Davorka Jelačić

ODGAJATELJI:

 1. Arko Jasna
 2. Badžek Pavlešić Zlatja
 3. Bakran Branimir
 4. Bauman Vidić Kosana
 5. Belčić Andreja
 6. Benšek Doris
 7. Berović Dino
 8. Bery Davorka
 9. Crnković Štefica
 10. Dragaš Diana
 11. Đuranec Draženka
 12. Grbavac Marita
 13. Helbet Kocijan Sandra
 14. Hranjec Jasminka
 15. Humić Nikolina
 16. Ivinović Kristina
 17. Kantolić Nikolina
 18. Kapetanović Iva
 19. Katić Magdalena
 20. Kljaković Ana
 21. Kovačić Snježana
 22. Ković Anita
 23. Krvar Željka
 24. Leppee Mahić Ana
 25. Lindel Edith
 26. Lozo Suzana
 27. Lučić Natalija
 28. Marjanac Marija
 29. Matajs Sandra
 30. Marić Helena
 31. Nell Vidatić Renata
33. Novotni Vedrana
34. Parać Nevenka
35. Pelc Mirjana
36. Pernar Zrinka
37. Popović Karmela
38. Potočki Dijana
39. Puljiz Kristina
40. Sabljak Bernada
41. Santini Franka
42. Seidl Mira
43. Slišković Tatjana
44. Smajli Sanda 
45. Smoljan Niemčić Paulina
46. Šlogar Mateja
47. Šolić Iva
48. Šterk Silvija
49. Šproh Pogačić Petra
50. Tafra Dajana
51. Toman Milovac Ladislava
52. Vadjić Darinka
53. Varićak Sanja
54. Večei Ines
55. Vidaković Božena
56. Cestarić Iva
57. Dimić Goran
58. Russo Tihana
59. Komesarović Ivana
60. Korlević Ines
61. Lovreković Marko
62. Ivanušić Tatjana 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVNO – RAČUNOVODSTVENI RADNICI
Tajnica: Vesna Blažević
Voditeljica računovodstva: Ružica Romić
Ekonomist: Danijel Markočić
Ekonom: Anamarija Majstorović
 
 
POMOĆNO OSOBLJE
Domar: Vlado Vuković
Domar: Stjepan Lobor
Glavna kuharica: Snježana Šantek
Kuharica: Mirjana Širol i Mirela Šarić
Pomoćne kuharice, servirke i spremačice:
Natalija Brletić
Jendric Božica
Nada Kovačević
Marica Vuković
Renata Banović
Gordana Kruneš
Đurđa Rožanković
Katarina Vađić
Diana Mudreša
Vesna Šlogar
Anica Šiprak
Dijana Anić
Lidija Papić
Ivana Jerešić
Marina Čerina
 

2019 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.