Kraći športski program

Kraći športski program se zasniva na humanističko razvojnoj koncepciji a obogaćen je posebnim poticajima i okruženjem koji značajno doprinosi kvaliteti rada. Osnovni cilj ovog programa je doprinijeti izgrađivanju djeteta u osobu koja štiti svoje zdravlje, ima pozitivan stav prema tjelesnim aktivnostima, zdravoj prehrani i promovira zdrave stilove života. Vrtić ima adekvatnu dvoranu i potrebitu opremu koja omogućava realizaciju zadaća programa. Voditeljice programa su Kristina Ivinović i Branimir Bakran.


2020 Vrtić Siget. Sva prava pridržana.